Chính sách bán hàng

Khách hàng có thể đặt mua sản phẩm trực tiếp tại website Thecoffaholic.coffee

Thông qua các bước sau :

1. Truy cập vào website Thecoffaholic.coffee

Chọn mục Menu góc trái bên trên để hiển thị các danh mục

Sau đó click vào mục sản phẩm hoặc click vào dấu ( v ) sẽ hiển thị giao diện sản phẩm như hình ảnh bên dưới.

Click vào dấu ( v ) để chọn theo danh mục Sản phẩm. Ví dụ bạn chọn danh mục Phin Đậm Say

2. Chọn sản phẩm vào giỏ hàng

Chọn sản phẩm bạn muốn và click vào sản phẩm. Sau đó bạn có thể thêm ghi chú nếu bạn muốn yêu cầu thay đổi ví dụ như Dạng đóng gói: Cà phê bột / Cà phê hạt

Khi đã hoàn thanh xong ghi chú và số lượng sản phẩm muốn mua click vào thêm vào giỏ.

3. Bước thanh toán khi đã hoàn thành giỏ hàng

Sau khi click vào thanh toán bạn hãy điền đầy đủ và chính xác thông tin cá nhân. Hoặc nếu bạn có mã giảm giá hãy nhập vào và chọn sử dụng.

Điền đầy đủ thông tin xong thì bạn vui lòng kiểm tra lại một lần nữa để chắc chắn thông tin và click vào Tiếp tục đến phương thức thanh toán.

Sau khi đã click vào Tiếp tục đến phương thức thanh toán, giao diện sẽ hiển thị phương thức thanh toán và bạn chọn phương thức thanh toán. Cuối cùng bạn chọn Hoàn tất đơn hàng.

Đơn hàng của bạn đã đặt thành công và giao diện sẽ hiển thị thông tin đơn hàng của bạn.