DỰ ÁN CỘNG ĐỒNG

Các dự án đào tạo, liên kết sản xuất và bao tiêu đầu ra cho các nông hộ có qui mô vừa & nhỏ thuộc các vùng nguyên liệu cà phê chủ lực của Việt Nam. Ưu tiên các nông hộ chấp nhận thay đổi trồng trọt, canh tác theo hướng thuận tự nhiên và thu hoạch chế biến theo phương pháp chất lượng cao của thế giới.

LIÊN MINH CÁC NÔNG HỘ CÀ PHÊ CLC

Từ vụ mùa 2019 – 2020 – 2021; chúng tôi đã liên kết đào tạo sản xuất &  bắt đầu kết nối thương mại cho các vùng miền cà phê chủ lực trong nước như: Cầu Đất, Di Linh, Bảo Lộc, Bảo Lâm, Nam Yang, iAsao. Vụ mùa 2021-2022 sắp tới, liên kết sẽ mở rộng thêm tới các vùng khác như: Lâm Hà, Lạc Dương, Dak Nông, Dak Lac.

Xem chi tiết

CÁC DỰ ÁN CỘNG ĐỒNG

Nam Yang Origin

Hợp tác xã Nam Yang với hơn 120 hộ dân với hơn 300 hécta cà phê & tiêu đạt chuẩn cận / đã có chứng nhận hữu cơ, đang tiếp cận và chuyển đổi làm cà phê nhân xanh chất lượng cao & đặc sản.

Iasao Origin

Nông hộ Iasao với gần 100 hécta cà phê đang tiếp cận và chuyển đổi làm cà phê nhân xanh chất lượng cao.

Di Linh Origin

Vùng nguyên liệu Di Linh với hơn 30 hộ trồng cà phê với đa số cà phê Robusta giống cổ với độn cường rất cao, là vùng cà Robusta đặc sản tiềm năng.

HÌNH ẢNH

THE COFFAHOLIC ROASTERY

BLOG