BIỂU ĐỒ KIỂM SOÁT BREWING

Cùng The Coffaholic hiểu về
👉 BIỂU ĐỒ KIỂM SOÁT BREWING
💥 Đây là biểu đồ được sử dụng như 1 công cụ quan trọng giúp bạn có thể đạt được một tách cà phê lý tưởng. Kết hợp với các thiết bị như máy đo cường độ trong brew, cho phép bạn điều chỉnh lượng và phương pháp pha phù hợp một cách khoa học dựa vào những thông số kỹ thuật trong biểu đồ.
🆘 Lưu ý rằng, biểu đồ này chỉ sử dụng cho các dạng brew, không dùng cho espresso bởi vì espresso là 1 dạng cà phê cô đặc với lượng chất hòa tan cao hơn nhiều.
❗Hiệp hội cà phê đặc sản Hoa Kỳ (SCAA) và hiệp hội cà phê đặc sản Châu Âu (SCAE) sẽ có những đánh giá về cường độ khác nhau
💥 Vậy để xem được Brewing Chart chúng ta cần hiểu về những thuật ngữ rất quan trọng trong chiết xuất, đó là Brew Strength, Extraction yield và TDS.
👉 1/ Strength : concentration of coffee in the cup.
– Được hiểu là độ mạnh của cà phê hay
nói nôm na, chất lỏng cà phê mà bạn đang uống có cô đặc (Concentrated) hay không ?!
👉 2/ Extraction : dissolved coffee from the bean
– Là % các chất hoà tan của cà phê trong 1 đơn vi thể tích của dung dịch cuối.
Ví dụ Extraction yield 20% nghĩa là nếu 20g cà phê được dùng để chiết xuất, trong đó sẽ có 4g là thành phần hương vị (flavor material) hòa tan được trong nước. Extraction Yield cao hay thấp sẽ chỉ ra chiết xuất bị Under hay Over.
– Theo Lingle, T (1995), ly cà phê sẽ đạt được độ cân bằng tối ưu (Optimal balance) nếu Extraction yield đạt từ 18-22%
👉 3/ TDS : total dissolve solubes
-Tổng % các chất rắn hoà tan được trong cà phê.
-Theo Kingston, L (2015) một tách cà phê “tiêu chuẩn” sẽ có TDS từ 1.2 đến 1.45% , phần còn lại sẽ là nước.
☕ THE COFFEE BREWING CONTROL CHART
☕️ The coffee brewing control chart (opposite) is one of the most important tools you can use to achieve your ideal cup of coffee. In combination with a refractometer or brew strength meter, it enables you to scientifically adjust your dosage and method according to your unique specifications.
☕ Note that this chart is designed for use with only non-espresso brews, because espresso is a concentrated brew with much higher levels of solubles. The Specialty Coffee Association of American (SCAA) and of The Speciality Coffee Association of Europe (SCAE) have slightly different ideal strengths.
Ref :
– Book : How to make coffee – Lani Kington
– Analys Example: Barista Weapon

Trả lời