Khoá INTO THE FARM 3

Khoá INTO THE FARM 3

Greenbean – Sensory Cupping – Processing

Khoá PROCESSING IN FARM 2
Nếu như Khoá Farm tại Nam Yang-Gia Lai thành công tốt đẹp với mục tiêu:
– Liên Kết Nông Hộ
– Hỗ trợ kiến thức về bài toán chi phí để Farmer biết cân nhắc chi phí hợp lý cho người bán lẫn người mua
– Cung cấp kiến thức về Nhân Xanh theo SCA
– Cung cấp kiến thức và bám sát quá trình hái trái đỏ -> Xử lý sau hái -> Kiểm soát và lên men chặt chẽ -> Đưa ra quyết định kết thúc mẻ lên men một cách khoa học và hợp lý theo CQI
– Rèn luyện kỹ năng Sensory Cupping để giúp Farmer phân tích- đánh giá chất lượng cà trong lúc lên men và sau thành phẩm
Kết quả cuối cùng:
– Những mẻ cà chất lượng xuất sắc từ các farm khác nhau
– Giải quyết đầu ra cho bà con nông hộ
Thì nay khoá học SƠ CHẾ CÀ PHÊ CHẤT LƯỢNG CAO đã quay trở lại lần thứ 2 từ yêu cầu thực tế của Người Nông Dân Cà Phê
Các bạn đã bỏ lỡ nhanh tay đăng ký, học viên đã đủ và chúng tôi chỉ còn 1 vài chỗ duy nhất.
Thời gian 26-30/12/2020.
Địa điểm: Đinh Trang Hoà – Lâm Đồng

Trả lời