Lưu trữ của tác giả: admin

PROFESSIONAL SCA ROAST MASTER

PROFESSIONAL SCA ROAST MASTER Khoá Rang Chuyên Nghiệp Bằng Quốc Tế SCA [ Hiệp Hội[Read more]

SCA ROAST MASTER

SCA ROAST MASTER [ Foundation & Intermediate ] Khoá Rang Chuyên Nghiệp Bằng Quốc Tế[Read more]

Khoá INTO THE FARM 2

Khoá INTO THE FARM 2 Greenbean – Sensory Cupping – Processing Đến hẹn lại lên![Read more]

Khoá INTO THE FARM 3

Khoá INTO THE FARM 3 Greenbean – Sensory Cupping – Processing Khoá PROCESSING IN FARM[Read more]

SENSORY & CUPPING SKILLS

Khoá học CHUYÊN VIÊN THỬ NẾM – ĐÁNH GIÁ CAFE CLC Đối tượng: -Thợ pha[Read more]

BREW & BAR COFFEE ARTIST

Khoá học tích hợp 2in1 BREWING và BARISTA Chất Lượng Cao cho học viên với[Read more]

COFFEE CARAVAN CAMPING

HÀNH TRÌNH VỀ VÙNG NGUYÊN LIỆU – NHẬP MÔN CAFE THẾ GIỚI #SCA_Introduction_To_Coffee Tour “DU[Read more]

SUSTAINABLE COFFEE LEADER SKILLS

KỸ NĂNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CAFE BỀN VỮNG Khoá học CAFE THẾ GIỚI 4[Read more]