Lớp đào tạo quốc bằng cấp quốc gia từ SCI


SUSTAINABLE COFFEE LEADER SKILLS

Kỹ Năng Quản Lý Chất Lượng Cafe Bền Vững

Read more


COFFEE CARAVAN CAMPING

Hành Trình Farm-To-Cup Về Vùng Nguyên Liệu

Read more


BREW & BAR COFFEE ARTIST

Khoá Nghệ Sĩ Pha Cafe tập trung vào việc huấn luyện

Read more


SENSORY & CUPPING SKILLS

Thử Nếm – Phân Tích – Đánh Giá Cafe

Read more


KHÓA HỌC INTO THE FARM 2

Greenbean – Sensory Cupping – Processing

Read more


KHÓA HỌC INTO THE FARM 3


Greenbean – Sensory Cupping – Processing

Read more


COFFAHOLIC FARM ALLIANCES


Fine Robusta Cupping – Harvesting 2021

Read more

Lớp đào tạo bằng cấp quốc tế từ SCA


SCA INTRODUCTION TO COFFEE

Hành trình tìm hiểu về Thế Giới xuyên suốt vềi giá trị Từ Nông Trại

Read more


SCA ROAST MASTER (QUỐC TẾ SCA)

Tổng quan thị trường cà phê Việt Nam và chuỗi nghành cafe CLC

read more


PROFESSIONAL SCA ROAST MASTER

Khoá Rang Chuyên Nghiệp SCA tổ chức tại thành phố BẢO LỘC

Read more

HÌNH ẢNH

THE COFFAHOLIC ROASTERY

BLOG